Мидланд ЕНТЕР e
1.Система за предварително подаване на документи(ЕХ1,СМР,Инвойсе,Лади лист), които са необходими за задействане на транзитни операции Т1,Т2 и Карнет Тир.
2.Проследяване на етапите за задействане на транзитната операция в реално време:

-дата и час на подаване на документите
-дата и час на пристигане на камиона в ОМУ(Отправно митническо учреждение)
-дата и час на подаване на транзита в сиситемата на митниците
-дата и час на задеистване на транзитната операци

3.Възможност за проследяване на кореспонденнцията между клиента и офисите на Мидланд Интерспред във връзка с получените специални указания или отстраняване на различия между документите.
4.Възможност за предварително получаване на документите с цел облекчаване при изготвяне на документите за режим Внос и архив на всяка операция.
5.Възможност за проверка на състоянието на транзитната операция.

Анонси
Профил на компанията
Дейността на фирмата обхваща вътрешна и международна спедиция, митническо агентиране и складиране. Компанията е собственик на 1386 кв.м закрити складове под митнически контрол тип А; 300 кв.м склад под временен митнически режим и 6500 кв.м. открита площ,под временен митнически контрол, находящи се на Митница Свиленград, в близост до ЖП гара Свиленград.
„Мидланд Интрспред” ЕООД разполага с офиси на Митнически Пунктове Капитан Андреево и Лесово и офис в Истанбул, Турция.
 
Тел.: +359 879 575002   +90 533 812 0000 Офиси: Кап. Андреево, Лесово, Свободна зона Русе, Турция