Kapitan Andreevo - Kapikule (BG - TR) E 80; Lesovo- Hamza beyli (BG- TR) Lesovo- Hamza beyli (BG- TR) Bulgaria Hungary Slovakia Poland Lithuania Slovenia Romania Greece ipsala - kapiu (TR - GR) Gyueschevo - Deve Bair (BG - FYROM) E 871 Kalotina - Gradina (BG - YU) Stamora- Moravita (YU- RO) Tompa (Hungary)- Keiebija(Serbia) Dobovec(Slovenia)- Lupinjak(Croatia) Albita-Leuseni (RO-MD) E 581 Sculeni-Sculeni (RO-MD) E 583 / E 58 Sighetul- Marmatiei (RO- UA) Zohony-Csod (Hungary - Ukraine) Velke Slemence (Slovakia)- Mali selmenci(Ukraine) Medika (Poland)- Mostyska (Ukraine) Terespol (Poland) - Brest (Belarus) Gudelia (Litva)- Adutiškis (Belarus) Braniewo-Mamonovo (Poland - Russia)
Анонси
За Компанията
Фирма „Мидланд Интерспред”ЕООД е Митнически агент с над 20 годишен опит в обслужването на транспортни фирми.

„Мидланд Интерспед” ООД разполага с денонощни офиси на Митнически Пунктове Капитан Андреево Лесово , Калотина,както и офиси в Турция ,Белград Сърбия , Свиленград ,Гурково и Свободна зона Русе

Фирмата осигурява цялостен пакет от висококачествени услуги за своите български и чуждестранни клиенти и бизнес партньори като:
   -електронно деклариране на данните на ТИР Карнет
   -електронно подаване на Обобщена декларация за въвеждане(ОДВ), Обобщена декларация за напускане(ОДН)
   - задействане на Тир карнет
   -предоставяне и задействане на Транзитни операции Т1 ,Т2
   -реекспорт на стоки за страна извън Европейксият съюз
   -осъществяване на режим с отложено плащане на ДДС(режим 4200)
   -пълно митническо представителство на Митнически Пунктове Капитан Андреево и Лесово ,Калотина ,Свободна зона Русе и Митница Свиленград в България -,Капукуле в Турция ,Баджаково Хърватско
   -митническо складиране –Фирмата разполага с открити и закрити митнически складове на територията на митница Свиленград
   - Фирма „Мидланд Интерспред” е единственият представител на TOBB-UND за България и единствено тя има право да превлича български клиенти към UND.NET и да задеиства Т1,Т2 декларации ,ако желате да обезпечавате вашите товари с обша гаранция.

Тел.: +359 879 575002   +90 533 812 0000 Офиси: Кап. Андреево, Лесово, Свободна зона Русе, Турция