Анонси
Митническо агенство

„Мидланд Интерспред” ЕООД е една от първите фирми, специализиращи в областта на митническите процедури и митническо представителство.
Благодарение на нашите знания, базиращи се на дългогодишния ни опит, ние сме в състояние да намерим решение на всички Ваши нужди, отнасящи се до представяне пред митническите органи съгласно ЗМ и ППЗМ, компетентно и в срок. Някои от предлаганите услуги в тази област са:

*Изготвяне на всички видове митнически и транспортни документи, сертификати и удостоверения.

*Митническо представителство за всички видове митнически направления на стоки
- поставяне на стоки под митнически режими- внос, износ, транзит, митническо складиране, временен внос, временен износ.
- реекспортиране на стоки извън територията на Европейския съюз
- унищожаване на стоки.
-изоставяне на стоки в полза на държавата.

*Складиране на стоки във временен склад - фирмата разполага със закрит временен склад разположен на 300 м от Митница Свиленград.

*Митническо складиране на стоки в склад тип "А". фирмата разполага с складове -1368 м2 и открит терен с площ 6500 м2 намиращ се в близост до Митница Свиленград

*Предоставяне на банкова гаранция за обезпечаването на митнически сборове при транзитни операции.

*Задействане и електронно деклариране на Карнет Тир при износ от Европейският съюз

Ако желаете да ползвате нашите услугите във връзка с митническото агентиране моля, попълнете и заверете нотариално пълномощното и ни го изпратете заедно с актуално състояние от Търговският регистър подпечатано с печат Вярно с оригинала на: E-mail:m.iliev@midland-bg.com .


Контакти:
Михаил Илиев
6500 Свиленград
Ул. «Асен Илиев» 1, кв. Кап. Петко Войвода
Факс: +359 (0) 379 734 49
GSM: +359 (0) 879 575002
E-mail:m.iliev@midland-bg.com
Тел.: +359 879 575002   +90 533 812 0000 Офиси: Кап. Андреево, Лесово, Свободна зона Русе, Турция