Haberler
Gümrük Komisyonculuğu

Midland Interspred Ltd., gümrük işlemleri ve gümrük temsilciliği alanında uzmanlaşan ilk şirketlerdendir. Uzun süreli deneyimimizden kaynaklanan bilgilerimizden dolayı, gümrük kanununa uygun olarak gümrük makamlarında temsili konusunda tüm ihtiyaçlarınıza uzmanlıkla ve sürelerde çözüm getirebilecek durumdayız. Bu alanda sunduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

*Gümrük ve taşımacılık ile ilgili tüm belgelerin ve ilgili sertifikaların hazırlanması.

*mal gümrüklemelerinde tüm yönleriyle gümrük temsilciliği
-Malların ithalat, ihracat, transit, gümrüklü depolama, geçici ithalat, geçici ihracat rejimlerine alınması.
-Avrupa Birliği dışına reeksportu
-Malların itlafı
-Malların devlete terki


*Antrepoda malların depolanması – şirketin 300 m mesafede ve Svilengrad Gümrüğü yakınında kapalı antreposu vardır

*“A” sınıfı depoda malların gümrüklü depolanması – şirketin Svilengrad Gümrüğü yakınında 1386 mt2 kapalı depo alanı ve 6500 mt2 açık alanı vardır

*Transit geçişlerde gümrük bedellerini kapsayacak banka teminatlarının tahsis edilmesi.

*Avrupa Birliği ihracatlarında TIR karnesi tescil işlemleri ve elektronik TIR Karnesi beyanları.

Gümrük Komisyonculuğu alandaki hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız, noter tasdikli vekaletnameyi aşağıdaki belgelerin suretleri beraberinde bize gönderiz:


- Şirketin Kuruluş belgeleri
- Faaliyet belgesi ( 3 aydan eski olmamalı)
- BULSTAT kayıt kartı


Mihail Iliev
6500 Svilengrad, Bulgaria
1 “Assen Iliev” St. – “Kap. Petko Voivoda “ District
Tel.: +359 (0) 379 731 27, 735 79
GSM: +359 (0) 879 575002
Faks: +359 (0) 379 734 49
e-posta: m.iliev@midland-bg.com
Tel: +359 879 575002   +90 533 812 0000 Şubeler: Kap. Andreevo, Lesovo, Ruse, Turkey