Анонси
Складиране на стоки във временен склад - фирмата разполага със закрит временен склад разположен на 300 м от Митница Свиленград.

Митническо складиране на стоки в склад тип "А"- фирмата разполага със складове -1368 м2 и открит терен с площ 6500 м2 намиращ се в близост до Митница Свиленград

За повече информация може да се свържете с нас:

Михаил Илиев
Тел: 00359 379 73145
Тел/факс: 00359379 73449
e- мейл: ma@midland-bg.com
Тел.: +359 879 575002   +90 533 812 0000 Офиси: Кап. Андреево, Лесово, Свободна зона Русе, Турция